شماره تماس: 33132425 - 021
شماره فکس: 33138254 - 021

تلگرام: 093036309758
پل ارتباطی

سه راه امین حضور، ابتدای خیابان ایران - بازار بزرگ امیر کبیر،
طبقه سوم، واحد 3181